Välkommen till K-Bygg

Hitta din butik på kartan eller sök via namn, adress eller postnummer.

Torpargrund, platta eller källare

Grunden är viktig när du bygger hus, även om det kanske inte är det första man tänker på. Torpargrund, platta på mark eller källare? Vilken lösning du än väljer, är det viktigt att grunden har ett stabilt och torrt underlag, eller undergrund som det också kallas. Först på 1900-talet, ungefär samtidigt som husen fick källare, började vi få problem med husgrunder. Man upptäckte att en modern grund kunde få skador på ett helt annat sätt än den äldre, luftiga torpargrunden.

Grunden skyddar huset

En grund ska ge ett stabilt underlag till stommen, skydda mot radon samt hålla huset torrisolerat mot kyla. Givetvis bör den även ge huset ett vackert yttre.

Undergrunden är basen

Vilken grund du än väljer till ditt hus, ska du vara noggrann med underlaget. Markens egenskaper avgör hur undergrunden ska anläggas och vilken typ av grund du kan bygga. Ofta kan kommunens tekniska förvaltning lämna besked om markförhållandena på just din tomt. Det viktiga är att hålla grunden torr. Grunden ska vila på ett underlag av grus eller stenmaterial så att vatten inte kan sugas upp i grunden. Dräneringslagret ansluts sedan till den övriga dräneringen kring huset.

Den farliga fukten

De tre vanligaste orsakerna till fukt i huset är byggfukt, markfukt och luftfukt. Huset måste skyddas mot fukten som kommer såväl utifrån som inifrån. Byggfukt beror på att inte byggmaterialet har fått torka ut innan en ny del av huset byggs. Fukten byggs då in i huset. Luftfukten kan avhjälpas med hjälp av god ventilation. Markfukt kan komma in i huset på flera sätt. Regn och snö kan leta sig genom marken och in under huset. Grundvattnet innehåller också fukt, men om huset är ordentligt dränerat, ska inte fukten kunna skada huset.

Torr isolering

Under betonggolvet och utanför källarväggen bör man lägga isolering. Runt isoleringen ska det sedan dräneras ordentligt, så isoleringen håller sig torr. Man ska undvika köldbryggor, eftersom de ger grunden sämre värmeisolering. De kan även leda till fuktskador.

Viktig ventilation

Hus byggda på grusåsar eller porösa berg är mest utsatta för radon. Ädelgasen kan ledas bort med hjälp av god ventilation i grunden. Isoleringen får inte vara för tät, för då cirkulerar inte luften och radonet kan stanna kvar i huset. En värmeväxlare kan till exempel leda ut inomhusluften från huset. Idag vet man vad som krävs, och de flesta nybyggda hus får därför inga problem. Har du däremot ett äldre hus och misstänker att det är i riskzonen, bör du kontakta din kommun.

X