Välkommen till K-Bygg

Hitta din butik på kartan eller sök via namn, adress eller postnummer.

Krypgrund

Att bygga hus med krypgrund är en relativt billig grundläggningsmetod. Den är dessutom enkel för en gör-det-självare att bygga. Krypgrund används med fördel när man ska bygga till ett hus som redan står på torpargrund. I dagens krypgrund har uteluften tillträde till grunden året om och det välisolerade bjälklaget ger knappt något värmeläckage alls.

Plastfolie skyddar

För att skydda träbjälklaget från vattenångan som stiger upp ur marken, bör man lägga en minst 0,2 mm tjock, härdig plastfolie på marken i kryputrymmet. Plastfolien ska överlappas ca 30 cm i skarvarna. Lägg gärna stenar på plastfolien, så den ligger kvar.

Förhindra mögel och röta

I kryputrymmet under huset bildas fukt. Fukten tränger upp från marken underifrån och kommer även in med luften utifrån. Om man inte hindrar fukten från att komma in i kryputrymmet kan träbjälklaget skadas av röta och mögel.

Fukt förhindras bäst genom att:

  • Dränera
  • Lägga en plastfolie
  • Ventilera
  • Isolera
  • Kontrollera

Dränering

Om husets yttermurar står på ogenomsläpplig mark, ska dräneringen förses med genomstick till marken under kryputrymmet. Alla ojämnheter i marken ska jämnas till och ha en svag lutning mot yttermurarna så att det inte kan bildas några vattenansamlingar. Sedan ska man täcka markens yta med ett cirka 10 cm tjockt lager kapillärbrytande grus. Låt lagret vara förbundet med den yttre dräneringen av huset.

Isolering

Ett bra sätt att undvika fukt i kryputrymmet är att isolera ytterväggarna och marken. Om man isolerar marken får man en lägre temperatur i marken och det minskar avdunstningen. Isolerar man ytterväggarna ser värmen till att kryputrymmet får en relativt sett lägre fukthalt.

Undersök utrymmet regelbundet

Har man krypgrund måste det finnas en inspektionslucka i ytterväggen eller bjälklaget. Minst en gång om året bör man gå ner i kryputrymmet och kontrollera så allt ser bra ut.

Behandla träet

Trädelar som vetter mot kryputrymmet bör strykas med träskyddsmedel. Det är ytterligare ett effektivt sätt att hindra fukten från att tränga in i huset.

Ventilation

På grundmurarna ska man placera ventiler. De bör ha en yta av en tvåtusendel av kryputrymmets yta. Ventilerna ska även vara försedda med insektsnät.

X