Välkommen till K-Bygg

Hitta din butik på kartan eller sök via namn, adress eller postnummer.

Platta på mark

Platta på mark är den vanligaste metoden för att lägga grund i södra och mellersta Sverige. Plattan utgör både grund och golvbjälklag och är dessutom billig och snabb att lägga.

Fördelar med platta på mark

Den här typen av grund ger en god kontakt mellan ute och inne, eftersom sockelhöjden bara blir ca 10–15 cm hög. En annan fördel är att det är en ekonomiskt bra lösning. Schaktningen behöver inte bli så djup och metoden är snabb att utföra. Platta på mark kan även byggas på de flesta markslag, utan någon större urschaktning. Om undergrunden är lös kan det dock krävas både urschaktning, återfyllning och pålning.

Nackdelar med platta på mark

En slarvigt utförd konstruktion kan innebära att fukten tränger upp underifrån, särskilt i äldre hus. Men idag har vi lärt oss mer om hur man ska dränera och isolera på ett korrekt sätt. Man bör dock tänka på att platta på mark först och främst är lämpad för hus som värms upp året om..

Skydd mot radon

Om man vill gardera sig mot risken för radon, kan man lägga slangar underst. Med slangar i grunden är det enkelt att installera en fläkt som blåser ut radonet om det skulle behövas någon gång i framtiden.

X